banner
งานแถงลงข่าว ศึกวันรวมพลคนกีฬาอุดรธานี+ปุ๋ยนกปากห่าง+เกียรติเพชร 7 สี
วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายกอบเกียรติ การญจนะ รองผูู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในการประชุม
นายธนดร พุทธรักษ์ สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี เข้ารับมอบโล่ "๑๒๑ คนดีศรีอุดร"
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านรอบคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ

Log In

User Name
Password
 

ค้นหา